Allergoloogia

Viimastel aastakümnetel on allergiahaigused kogu maailmas sagenenud. On kogutud uusi teadmisi allergiahaiguste patogeneesist ja neid esilekutsuvatest teguritest, on kasutusele võetud uusi ravimeid.
Käesolev raamat on Soome tuntud allergoloogide poolt välja antud raamatu tõlge. Välja on jäetud osa peatükke, mis käsitlevad haiguste immunoloogilisi mehhanisme. Tõlgitud osade valikul on arvestatud sellega, et tähtsaim on edastada kliinilisi probleeme. Üksikuid haigusi käsitlevates peatükkides on lühidalt peatutud ka tekkemehhanismidel.
"Allergoloogia" on mõeldud kasutamiseks arstidele, arstiteaduse üliõpilastele ja keskastme meditsiinipersonalile.

  • Kirjastus: Medicina
  • Ilmumisaasta: 2002
  • Lehekülgi: 448